Tema Studieliv

Det är viktigt för oss att alla studenter har en aktiv fritid under sina studier!

Vår ambition är att studenterna varje månad ska ha evenemang som är riktade just till er.  

Högskolan Dalarna gör vartannat år en studentenkät och en alumnenkät som ligger till grund för våra diskussioner. 

Långsiktig verksamhet

Under denna rubrik samlas det som Tema Studieliv ska sträva efter i samtliga beslut som tas. 

Tema Studieliv har till uppigft

Att samordna det studiesociala livet för Högskolan Dalarnas studenter

Återkommande verksamhet

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Studieliv gör varje år och som kan kallas för kärnverksamheten.

Tema Studieliv har till uppigft

Att uppdatera "Studentdalarnas" studielivsflik

Att gå igenom Högskolan Dalarnas studentenkät en (1) gång om året

Att gå igenom Högskolan Dalarnas alumnenkät en (1) gång om året

Att gå igenom Dalarnas Studentkår introduktion för höstterminen

Att gå igenom Dalarnas Studentkårs introduktion för vårterminen

Att skapa evenemang för alla studenterna under studietiden

 

Att skriva en verksamhetsberättelse för arbetet som gjorts

Ettårigverksamhet

 

Under denna rubrik så samlas allt det som Tema Studieliv ska satsa på detta år. 

Tema Studieliv har till uppgift

Att utföra tre (3) Dalakulturella evenemang                  

Mål; Visa upp Dalarna som region

Att utföra ett (1) evenemang kopplat till familjestudenter

        Mål; Breddat deltagande

Att utföra tre (3) kostnadsfria aktiviteter

        Mål; Ökat deltagande

Att utreda om ”samhällsutmaning” för Högskolan Dalarnas studenter är möjlig

        Mål; Omvärldsbevakning

Att vara behjälplig kring utvecklandet av introduktionen så den liknar en ”stadsfest” likt Jönköping och Östersund

        Mål; Stödja Dalarnas Studentkår

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?