Allmän information

Denna sida är inte en sida för bostadskö. Vi vill däremot underlätta för studenter och uthyrare att hitta varandra!

Kom ihåg att alltid ställa dig i kö hos >> Kopparstaden << eller >> Tunabyggen. << 

Att vara intresserad av att hyra ett objekt garanterar inte att du kommer få göra det. Det är uthyraren som avgör vem hen vill hyra ut till. Administratörerna för denna sida har inte kontroll över detta.  

Om du ska hyra/hyra ut

Desposition

Uthyraren kan begära en desposition av din som hyresgäst. Vår rekommendation är att denna inte ska överstiga 1 månadshyra. Despositionen är en trygghet för uthyraren så att det som hen hyrt ut är i det skick som hyresgästen och uthyraren kommit överens om. Det är viktigt att hyreskontraktet mellan er tydliggöra vad som behövs för att depositionen ska betalas tillbaka. Om det inte är tyldigt i kontraktet, bör du inte betala en desposition. 

Försäkringar

Vi rekommenderar dig att skaffa dig en egen hemförsäkring. Om du är internationell student, se om den försökring du har i ditt hemland täcker men också ditt universitets försäkring. 

Skrivet kontakt

För att tydliggöra vad det är ni kommit överens om så är det viktigt att ni skriver ett kontakt. Kontaktet ska göras till två kopior som vardera part har ett kontakt. Viktigt att kontraktet skrivs så att båda parter förstår innehållet. Förslag på kontakt hittar  >> här <<

Sidan är bara en förmedlare av bostäder. Uppstår konflikter mellan er så kontakta hyresnämnden eller kronofogden. 

Alternativa boenden

VFU-student

Ska du göra din verksamhetsförlagda utbildning på Högskolan Dalarna? Du hittar mer information  under VFU-boende. 

Vandrarhem & hostel 

Om du väntar på att få flytta in men behöver ett ställe att landa på några dagar. En lista hittar du här

Privata hyresuthyrare

I Falun och Borlänge finns det flertalet andra uthyrare av bostäder som du också kan ta kontakt med för att hyra. 

Du hittar enklast deras information på vardera kommuns helsida

>> Borlänges lista över privata uthyrare <<

>> Faluns lista över privata uthyrare <<

Allmänna länkar

SFS-bostadsrapport - https://sfs.se/dokumentkategori/ovriga-pol-dok/rapporter/bostadsrapport/ 

Artikel - Hem & Hyra, 2 av 3 studenter missar bostadsbidraget

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?